Reserveer hier uw zitplaatsUpdate - 17-10-2020
We zijn blij u welkom te mogen heten in Gods huis. 
Naar aanleiding van de aangepaste maatregelen van 13 oktober 2020 zijn voorlopig de volgende maatregelen afgekondigd, lees deze in aanvulling of aanscherping op het beleidsplan:
1. De zang wordt verzorgd door de eerste 3 bezette rijen in de kerk. Hierdoor zingt slechts een handjevol mensen. We roepen u op als gemeente hier vrijmoedig gebruik van te maken, dit geeft iedereen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid de lofzang tot eer van God in stand te houden. Dit geldt ook voor de slotzang, deze wordt dus niet meer met de gehele gemeente gezongen.
2. Het aantal te reserveren plaatsen wordt teruggebracht naar max. 30, dit is inclusief kinderen. De gemeente wordt gevraagd om max. 1 dienst per twee weken te reserveren.
3. Tijdens het lopen in de kerk draagt u een mondkapje. Als u op uw zitplaats zit mag u deze afdoen.
4. Alle kerkelijke activiteiten gaan zoveel als mogelijk door met in achtname van de regels. We houden daarmee vast aan de eerder ingeslagen weg, omdat we deze activiteiten als noodzakelijk beschouwen voor het geestelijk welzijn van de gemeente. Het advies is om te zorgen voor een goede ventilatie van de binnenruimte door het openzetten van een deur of raam. Het staat clubs en verenigingen vrij om hun eigen afweging te maken en te besluiten om een samenkomst een keer over te slaan of in alternatieve vorm voort te zetten. Voor vragen kunnen zij zich altijd wenden tot de commissie of de kerkenraad.
5. Het zangkwartiertje gaat tot nader order niet door.

Om e.e.a. in goede banen te leiden hebben we het 'Gebruiksplan' opgesteld. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht dit plan goed te lezen alvorens u de kerk bezoekt.

Om te zorgen dat iedereen aan de beurt komt hebben we een reserveringssysteem opgezet. U kunt hier vanaf het moment dat deze 'live' is een plaats reserveren door op onderstaande link te klikken. Ziet u kort voor een dienst dat er nog plaats is, schroom dan niet om extra te reserveren. Voor hen bij wie het reserveren via internet niet lukt is het mogelijk een plaats te reserveren via ouderling Sam Wisse (06-48481991). 

Ten overvloede; het reserveringssysteem wordt normaliter gebruikt voor commerciële evenementen, vandaar dat bepaalde uitdrukkingen zoals 'evenementen, bestelling, uitverkocht' etc. op de site staan. Uiteraard zijn de diensten gewoon gratis.

Door op onderstaande link te klikken kunt u uw plaats reserveren:
live
Klik hier om uw plaats te reserveren

GebruiksplanDownload hier het gebruiksplan (versie 1.1).

Agenda

Kerkdienst

25 okt 2020 om 09.30 uur

Kerkdienst

25 okt 2020 om 18.30 uur

JV Maranatha

25 okt 2020 om 20.30 uur

Geloofsgesprek

26 okt 2020 om 20.30 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.