Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Nieuwland
 
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderling-kerkrentmeesters die deel uitmaken van de kerkenraad en in het bijzonder tot taak hebben zorg te dragen voor de stoffelijke belangen van de kerk. Daartoe behoort onder meer ook de zorg voor pastorie, tuin, organisten, koster, tuinman en kerkradio. Het college wordt hierin bijgestaan door de commissie van advies en bijstand. De samenstelling van het college van kerkrentmeesters vindt u in het artikel over de kerkenraad.

Commissie van advies en bijstand
dhr. P.M. Baars, tel. 351371, Zijlkade 22, 4243 JE
dhr. A.G.W. Scherpenzeel, tel. 562294, Breezijde 31, 4243 JN
dhr. W. van der Ham, Bazeldijk 20a, 4231 ZD Meerkerk
dhr. F. Treuren, Zalingstraat 6, 4243 JV
dhr. T.G. 't Lam, tel. 353738, Zalingstraat 2, 4243 JV
dhr. A.F. Benschop, tel. 567235, Smalzijde 25A, 4243 JP

Kostersechtpaar
Dhr. en mevr. Haag, tel. 351589, Zalingstraat 3, 4243 JV 

Organisten
Bertine Bikker
Arie Buizert
Leonard de Groot
Maarten van Rijswijk
Wouter Snetselaar
Piet van Wijk

Archiefbeheer
dhr. C. Verwaaij, beheerder, tel. 561538 , Klinkert 5, 4241 TD

Kerkelijk ontvanger/Administrateur
dhr. P. Kant, tel. 353019, Zalingstraat 23, 4243 JV

Bankrekening college van kerkrentmeesters: bankrekeningnummer NL 89 RABO 0373 7052 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Nieuwland
Bankrekening van het onderhoudsfonds: bankrekeningnummer NL 70 RABO 0341 3036 74 t.n.v. Hervormde Gemeente Nieuwland
Bankrekening van het orgelfonds: bankrekeningnummer NL 92 RABO 0373 7052 55 t.n.v. Orgelfonds Herv. Gemeente Nieuwland
Bankrekening van het bouwfonds OdT: bankrekeningnummer NL 68 RABO 0140 0729 42 t.n.v. Hervormde Gemeente Nieuwland
terug
 
 
 
 

Geloofsgesprek
datum en tijdstip 17-02-2020 om 20.30 uur
meer details

Ouderenmiddag
datum en tijdstip 18-02-2020 om .
meer details

Mannenvereniging
datum en tijdstip 18-02-2020 om 20.00 uur
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 19-02-2020 om 20.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.