Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Nieuwland
 
 
Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit diakenen, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en de predikant. Lees hier hun namen en contactgegevens. 

Predikant
A. van der Stoep             
tel. 0183-352677, Breezijde 1, 4243 JM
e-mail:

Wanneer Nieuwland vacant is, dus wanneer de predikantsplaats onbezet is, wordt door de classis een consulent voor Nieuwland aangewezen.

Ouderlingen
dhr. P.N. Sterk (scriba kerkenraad)
tel. 0183-352135, Lange Schenkel 3, 4243 JB Nieuwland
e-mail:

dhr. G.M. Weeda
tel. 0183-352053, Zalingstraat 9, 4243 JV Nieuwland

dhr. C. Verwaaij
tel. 0183-561538, Klinkert 5, 4241 TD Arkel

dhr. P.C. Benschop
tel. 0183-561172, Smalzijde 25b, 4243 JP Nieuwland

dhr. C. Huiting
tel. 0183-352478, Hoge Giessen 8, 4221 MA, Hoogblokland

Diakenen
dhr. L.M. de Groot (voorz. diaconie)
tel. 0345-701139, Achterdijk 12, 4243 TM, Nieuwland

dhr. C.M. Baars (adm. diaken)
tel. 0183-359901, Zalingstraat 17, 4243 JV Nieuwland

dhr. G.W. Kortlever (assessor kerkenraad)
tel. 0345-599490, Leerbroekseweg 31, 4245 KS, Leerbroek

Ouderlingen-kerkrentmeesters
dhr. J.W. van Herk (voorz. coll.v.kerkrentmeesters)
tel. 0183-352196, Zijlkade 31a, 4243 JD Nieuwland

dhr. A. Treuren (penningm. coll.v.kerkrentm.)
tel. 0183-351160, Geer 31, 4243 JS Nieuwland

dhr. P. Kant (adm. + secr. coll.v.kerkrentm.)
tel. 0183-353019, Zalingstraat 23, 4243 JV Nieuwland

Iedere Hervormde Gemeente maakt deel uit van grotere verbanden. Zo staat enerzijds iedere gemeente op zichzelf, anderzijds kent zij een groter geheel. We moeten dan niet alleen denken aan de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook heeft iedere gemeente te maken met het classicale verband. Nieuwland is sinds 1951 aangesloten bij de classis van Gorinchem. Per gemeente zijn twee ambtsdragers afgevaardigd.
 
terug
 
 
 
 

Ouderenmiddag
datum en tijdstip 15-10-2019 om .
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 16-10-2019 om 20.00 uur
meer details

Passage - excursie
datum en tijdstip 17-10-2019 om .
meer details

Collectebonnenverkoop
datum en tijdstip 17-10-2019 om 18.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.