Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Nieuwland
 
 
Ouderlingen en wijken Ouderlingen en wijken
Aan de ouderlingen is onder meer toebetrouwd het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en het rechte gebruik van de sacramenten, de ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdiensten, de zorg om de gemeente rondom Woord en sacrament samen te brengen alsmede de zorg dat alles in de gemeente met orde geschiedt.

Eenmaal in de twee jaar komen twee ouderlingen bij u op huisbezoek. Zij zien er iedere keer weer naar uit om samen met u over de zaken van het geloof te spreken. Om te vernemen wat de we­ke­lijk­se verkondiging van het Woord in uw leven uitwerkt. Uiteraard kunnen ook an­dere dingen betreffende onze gemeente ter sprake komen.

Voor de pastorale zorg is de predikant altijd de eerst aanspreekbare. Bij zijn afwezigheid treedt een ouderling op als zijn vervanger.

De kerkenraad heeft daartoe de gemeente ingedeeld in vijf pastorale wijken. De indeling is hier­onder weergegeven. Iedere wijk heeft zijn eigen ouderling: de wijkouderling. De wijkouderling draagt bij afwezigheid van de predikant zorg voor het hem toegewezen deel van de gemeente.

Wijkindeling                                
Wijk 1 
Ouderling C. Verwaaij           

Kwakernaak                        
Torenpad                             
Torenstraat
Verduinstraat
Zalingstraat
Wijk 2
Ouderling C. Huiting

Burg. Berendsstraat
Jan Poldermanstraa
Kerkstraat
Lange Schenkel
Ryerskop
Zijlkade
Wijk 3
Ouderling G.M. Weeda

Gorinchem
Hoogblokland
Leerbroek
Leerdam
Maarssen
Meerkerk
Wijk 4
Ouderling P.N. Sterk

Achterdijk
Breezijde
Kanaaldijk
Klinkert
Kort Nyelant
Nieuwe Weg
Smalzijde
Verzorgingshuizen
Wijk 5
Ouderling P.C. Benschop

Dorpsplein
Geer
 
terug
 
 
 
 

Geloofsgesprek
datum en tijdstip 17-02-2020 om 20.30 uur
meer details

Ouderenmiddag
datum en tijdstip 18-02-2020 om .
meer details

Mannenvereniging
datum en tijdstip 18-02-2020 om 20.00 uur
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 19-02-2020 om 20.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.