Verenigingsgebouwen

Gebouw 'Onder de Toren' en gebouw ''t Kruispunt' worden uitsluitend voor kerkelijke activiteiten gebruikt. ''t Kruispunt' is bedoeld als uitwijkmogelijkheid voor het geval dat 'Onder de Toren' bezet is. Voor het winterseizoen wordt in overleg met de vaste gebruikers een indeling voor het gebruik gemaakt.

Het gebouw ‘’t Kruispunt’ is gevestigd aan de achterkant van de kosterswoning, Dorpsplein 1. Het beheer is in handen van de diaconie. Voor reservering van ‘’t Kruispunt’ buiten het reguliere gebruik om dient u contact op te nemen met diaken G.W. Kortlever, Leerbroekseweg 31, 4245 KS Leerbroek, tel. 0345-599490. Dit om te voorkomen dat er meerdere activiteiten tegelijk worden gepland.

Het adres van het gebouw 'Onder de Toren' is Kerkstraat 5. Het beheer is in handen van de kerkrentmeesters. Voor reservering van 'Onder de Toren' buiten het reguliere gebruik om dient u contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester J. van Herk, Zijlkade 31a, tel. 0183-352196. De beheerster is mw. J. Scherpenzeel, tel. 06-12489170.

De beheerscommissie, die een adviserende taak heeft ten aanzien van onderhoud en inrichting van beide gebouwen, bestaat uit de volgende personen:

mevr. M. Baars-de Waard namens de Christelijke Jeugdraad
dhr. F. Benschop namens de Zondagsschool 'Wees een zegen'

mevr. J. Sterk namens het Zendingswinkeltje
mevr. W. van Ooyen namens de crêche
mevr. J. Scherpenzeel als beheerster
terug

Agenda

Kerkdienst

25 okt 2020 om 09.30 uur

Kerkdienst

25 okt 2020 om 18.30 uur

JV Maranatha

25 okt 2020 om 20.30 uur

Geloofsgesprek

26 okt 2020 om 20.30 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.