Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC)

De Zending is een zeer belangrijke taak van de Kerk en vraagt om een goede toerusting en toewijding. Als de gemeente geen oog heeft voor haar roeping in de wereld, dichtbij en veraf, dan wordt ze smakeloos in plaats van een zoutend zout en een lichtend licht te zijn.

In de Kerkorde is bepaald dat de ambtelijke vergadering van de kerk een orgaan van bijstand moet hebben dat zich met de Zending bezig houdt. De kerkenraad benoemt de leden van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. Deze telt zes leden:
dhr. T.J. van der Ham (voorz.), Geer 47, 4243 JT         tel. 0345-599407  tjvanderham@hotmail.com
mw. K. Baars-Krouwel (secr.), Zijlkade 18, 4243 JE  tel. 353106 klazinabaars@solcon.nl
mw. A. Heikoop-Zijderveld (penn.), Zalingstraat 29, 4243 JV tel. 06-25241149 dianazijderveld@hotmail.com
mw. W.J. 't Lam-Kok, Zalingstraat 2, 4243 JV tel. 353738 wandatlam@gmail.com
dhr. G.M. Weeda, Zalingstraat 9, 4243 JV         tel. 352053  
mw. C. van Herk - Bos, Zijlkade 31a, 4243 JD tel. 352196  
                                              
Een aantal taken van de commissie:
-      het organiseren van een avond voor de gemeente in het teken van GZB of IZB;
-      het verkopen van de GZB dagboekjes;
-      het huis-aan-huis verspreiden van de Kerst- en Paasecho;
-      het organiseren van projecten en ledenwerfacties ten behoeve van de zending.
terug

Agenda

Kerkdienst

25 okt 2020 om 09.30 uur

Kerkdienst

25 okt 2020 om 18.30 uur

JV Maranatha

25 okt 2020 om 20.30 uur

Geloofsgesprek

26 okt 2020 om 20.30 uur

Reserveer een plaats

Reserveer hier een zitplaats voor de kerkdienst.
Kijk voor meer informatie op de pagina Kerk in coronatijd.

Collecte

Digitaal uw gift geven doet u via Kerk in coronatijd.